سفارش تبلیغ
صبا

انواع استراتژی ها (بخش اول)

انواع استراتژی ها ‌

 برای منازعه و مقابله با کشورها از روشها و راهبردهای پیچیده ای استفاده می شود که اشراف و آگاهی نسبت به آنها تا حدود زیادی شفاف کننده صحنه و نحوه نزاع می باشد. معمولا در مقابله با یک کشور در یک بازه زمانی مشخص و چندساله از یک یا چند راهبرد معدود بهره گرفته می شود اما بررسی استراتژی هایی که در طول چندسال اخیر در مقابله با کشورما اعمال شده است نشان می دهد راهبردهای متکثر و متنوعی به کار گرفته شده که قریب به اتفاق آنها در برابر ایران عزیز ناموفق بوده اند به طوری که در دوره های زمانی کوتاه با تغییر مکرر راهبردها، استراتژی های ترکیبی متعددی مورد آزمون قرار گرفته اند. در اینجا تعدادی از این استراتژی ها را به طور مختصر مورد اشاره قرار می دهیم.  

1- استراتژی چماق و هویج :

برای تربیت اسب وحشی از این روش استفاده می کنند؛ هویج را به او می دهند بخورد، همزمان چماق نیز بالای سرش است و ودر نهایت آن را زین کرده، رام می نمایند. هدف از این استراتژی فریب و تهدید است؛ ‌از یک سو کشورها را فریب می دهند اگر فریب نخورد از حربه تهدید استفاده می کنند.

 2-ااستراتژی پلیس خوب، ‌پلیس بد :

وقتی چراغ قرمز را رد کردی باید جریمه شوی،  پلیس خوب می گوید باج بدهی بخشیده می شوی در غیر اینصورت پلیس بد ماشینت را متوقف می کند.

در جریان انرژی هسته ای ایران،  پلیس خوب اتحادیه اروپا و آژانس بودند که باج می خواستند و  پلیس بد آمریکا بود که ایران را تهدید می کرد.

 3- استراتژی شک و بهت :

در این دکترین یک شک به دنیا وارد می کنند تا مردم بفهمند چه اتفاقی افتاده و از حالت بهت زدگی بیرون بیایند تصمیم خود را عملی می نمایند.

 4- استراتژی کلت و ماشه :

 کشور را تهدید می کنند که کلت روی شقیقه ات است یا چیزی که می خواهیم قبول کنید یا یا شلیک؛

 5- استراتژی کرشمه ی استر :

نفوذ دادن زنان جاسوس که با مهر ه های مهم مملکتی رابطه برقرار می کنند و اطلاعات را از آنها دریافت و به کشورمتبوع خود می رسانند. ( استر برادرزاده ی مردی خای بود که با نفوذ در دربار هخامنشی به همسری خشایارشا رسید و از این طریق منافع یهودیان را تأمین می کرد از جمله در موردی که هامان وزیر خشایارشا می خواست یهودیان را نابود کند، استر آنان را نجات بخشید و در مقابل هامان به دار آویخته شد، یهودیان همه ساله به یادآوری این مساله عیدی به نام پوریم برگزار می کنند.)

6- استراتژی آنفولانزای نیویورکی :

از هویت خودی تنفر ایجاد می کنند،‌ که غالباً توسط رسانه ها از قبیل ماهواره و مطبوعات القای منفی می کنند که از خود،‌ خانواده و از جامعه متنفر شویم.

7- استراتژی قورباغه آب پز :

قورباغه با گرمای محیط خود را هماهنگ می کند برای همین قورباغه را در قابلمه گذاشته، کم کم آن را حرارت می دهند وقتی آب جوش آمد آن هم می پزد.

فضای عمومی جامعه را به تدریج متشنج می کنند که از داخل به فروپاشی برسد وبرای اینکه با واکنش مردمی مواجه نشوند ابتدا حساسیت زدایی می کنند.

8-استراتژی کوسه ببری :

کوسه ی ببری موقع زاد و ولد بچه هایش را داخل شکمش پرورش می دهد این بچه ها هر کدام قویتر باشد دیگری را طعمه خود   می کند و می خورد تا زنده باشد و رشد کند.

مثال :‌ ترویج فرقه گرایی و تفرق در جهان اسلام برای توسعه تنازع و درگیری

پانوشت:از اینکه فونت مطلب قدری بهم ریخته است ببخشید چون تو ورد تایپ شده... نکته دوم این که این پست ادامه داره و انشاءالله تا 24 استراتژی رو تبیین می کنیم.


آخرین مطالب وبلاگویرایش قالب توسط قافله شهداء